Studio Zilver | Privacy verklaring, persoonsgegevens en disclaimer
333
privacy-policy,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-333,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
 

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Studio Zilver

Liever de privacy verklaring downloaden als pdf? Klik hier.

Praktijk voor shiatsu- en massagetherapie, gevestigd aan de D.D. Eisenhowerstraat 86, 9728 RX is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: Karin Schomaker, Studio Zilver praktijk voor shiatsu- en massagetherapie, D.D. Eisenhowerstraat 86, 9728 RX E. Karin@studiozilver.com W. www.studiozilver.com M. 06-14427810 Karin Schomaker is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Zilver, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie. Zij is te bereiken via Karin@studiozilver.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken: Studio Zilver, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummers – E-mailadres – locatie gegevens. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie, mondeling tijdens het consult en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Studio Zilver, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: – gezondheid – gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Karin@studiozilver.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Studio Zilver, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

 

Studio Zilver, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De grondslag op basis waarvan wij bovenstaande persoonsgegevens verwerken is dat betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming. Studio Zilver, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Zilver, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Studio Zilver, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: • Algemene persoonsgegevens en medische gegevens > 20 jaar nadat de behandeling is gestopt > wettelijke verplichting op basis van de WGBO • Financiële gegevens > 7 jaar > wettelijke verplichting op basis van de belastingwet.

 

Delen van persoonsgegevens met derden. Studio Zilver, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studio Zilver, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Studio Zilver, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Naam derde, e-boekhouden.nl • financiële administratie • Diverse belastingaangiftes • Voor en achternaam cliënten • Betaalde en/of openstaande facturen • Voeren van de praktijkadministratie • NAW-gegevens • Telefoonnummer • E-mailadres • Geboortedata • Financiële gegevens • Medische gegevens • Contactformulier • Voor- en achternaam • E-mailadres

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. Studio Zilver, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Zilver, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar; Karin@studiozilver.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Studio Zilver, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. Studio Zilver, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Karin@Studiozilver.com.

Disclaimer

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Studio Zilver te Groningen worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, bekijken ervan op een enkele computer en/of printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Studio Zilver aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop versterkte informatie.